Begeleider van veranderingsprocessen

zien en pakken
Hulp om tot die veranderingen te komen
die de hele organisatie verder helpen.

Inhoud

Wat biedt Denkplaats?

Veranderingen in werkwijzen, werkprocessen, taakverdeling en bevoegdheden zijn ingrijpende gebeurtenissen voor een organisatie en haar medewerkers. En niet zelden blijken veranderingen achteraf matig succesvol, doordat ze onvoldoende het hogere doel van de organisatie dienen. Ik help u tot die veranderingen te komen die de hele organisatie verder helpen.

Veranderingen beklijven het beste door het zetten van kleine, maar heldere stappen. Te beginnen met een zorgvuldige analyse van wat het probleem nu eigenlijk is, voordat het roer (de verkeerde kant op!) om gaat. Als het probleem zorgvuldig in kaart is gebracht, kunnen we kijken naar de gewenste verandering. Denkplaats treedt hier op als sparringpartner van directie en management en als procesbegeleider van de transitie. Veranderen gaat over aanpassen, wijzigen, omschakelen, vernieuwen of innoveren. Dat valt of staat uiteindelijk met de mensen die de verandering moeten uitvoeren. En dus moeten zij die verandering ook maken. Door de systemische aanpak, houd ik alle spelers betrokken en is het resultaat gedeeld en gedragen.

Aanpak

Hoe pakt Denkplaats dit aan?

Ieder veranderingsproces is anders. De begeleiding ervan is vaak langdurig, soms meer en soms minder intensief. Dat houdt in dat we in overleg tot de juiste aanpak voor uw veranderingsproces komen. De elementen die in de begeleiding vrijwel altijd terugkomen, zijn:

  • Educatie: inzicht krijgen in de aard van veranderingsprocessen en welke fasen en uitdagingen daarbij horen, helpt de betrokkenen om moeilijkheden te ‘normaliseren’ als onderdeel van een vaak heftige periode.
  • Sparringpartner: in mijn ervaring heeft de directie in lastige processen behoefte aan een critical friend, die reflectie stimuleert en het denken verheldert. Door mijn ervaring als praktisch filosoof ben ik in staat deze reflectie van een diepgang voorzien die leidt tot daadwerkelijk nieuwe inzichten.
  • Procesbegeleider: de verandering op de werkvloer vraagt om een continue regie, waarin ik de organisatie help deadlines in het veranderingsproces te halen en beleid naar praktische handvatten vertaal.
  • Coach: soms is een veranderingsproces voor een medewerker zo ingewikkeld dat er extra individuele begeleiding nodig is om aan te kunnen blijven haken. Ik begeleid dan altijd met de intentie eigen kracht te hervinden en in te kunnen zetten in de nieuwe situatie.

Kennismaken

Tijdens het kennismakingsgesprek kun je Ariane vragen stellen over haar aanpak en onderzoeken wat DENKPLAATS voor jou zou kunnen betekenen. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

DENKPLAATS maakt afspraken en offertes op maat.

Interesse?

Neem contact op voor een kenningsmakingsgesprek
ariane@denkplaats.nl

Verhalen uit de praktijk

ervaringen

 

Betrokken, inventief en vakkundig. Dat is Ariane.

Ariane is een gedreven vakvrouw die beschikt over stevige bagage op het gebied van systeemdenken en systemisch interveniëren.

M. Spanjersberg

directeur Ons Werk

Lees meer >

Denkplaats

Daagt uit

DENKPLAATS begeleidt jou in het denkonderzoek. Scherpt aan zonder oordeel. Het gedachtengoed is van de klant. DENKPLAATS neemt niet over, maar daagt uit.

Vraagt door

DENKPLAATS staat nieuwsgierig in het leven. Treedt jou met nieuwsgierigheid tegemoet. Wil weten wat je denkt. En wil naar de kern van de zaak. En vraagt dus altijd door.

Is helder

DENKPLAATS is helder. In communicatie, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Omdat denkwerk lastig genoeg kan zijn, moeten de randvoorwaarden glashelder zijn.

Brengt humor in

DENKPLAATS houdt van scherpe humor en lacht veel. Humor schept ruimte, maakt speelsheid in het soms zware denkproces mogelijk.

Biedt garantie

Aan het einde van het traject met DENKPLAATS heb je minstens één vraag gesteld die je (jezelf) nooit eerder gesteld hebt.

Meer informatie ontvangen?

Inzicht krijgen in hoe jij in je organisatie of privésituatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten komt?
Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks cases, achtergronden en inspiratie.Wil je liever op een andere manier contact houden?
Dan kun je je op ieder moment weer uitschrijven.

DENKPLAATS Adrianalaan 101b 3053 MA Rotterdam T (06) 13 12 89 71
ariane@denkplaats.nl Kvk 68110634 BTW-ID NL002022296B04