Coach voor persoonlijk leiderschap

zien en pakken
Hulp in onderzoek naar wat u daadwerkelijk drijft
en wat daaraan ten grondslag ligt.

Inhoud

Wat biedt Denkplaats?

"Wat voor docent wil ik zijn? Kan ik de uitzonderingspositie van deze medewerker verantwoorden? Wanneer is mijn inzet voldoende? Is het vertrouwen tussen mij en mijn collega te herstellen? Hoe kan ik mijn eigen professionele waarden combineren met dat wat er hier van mij gevraagd wordt?"

Vaak willen we te snel naar oplossingen als er iets wringt of schuurt. Maar wat is dat ‘iets’ nou precies? Het loont daar eerst eens goed bij stil te staan. In gesprek met mij gaat u eerst onderzoeken wat het precies is dat u bezighoudt. Wat is voor u het problematische aan deze kwestie? Wat zijn uw onderliggende oordelen en vooronderstellingen? U krijgt de mogelijkheid om dieper na te denken over leiderschap, professionaliteit, ambities, morele dilemma’s en alle andere kwesties die voor u in uw werk van belang zijn. Ik help u te onderzoeken wat u werkelijk drijft en wat daaraan ten grondslag ligt.

Aanpak

Hoe pakt Denkplaats dit aan?

Het begeleidingstraject begint altijd met het benoemen van een probleem, een kwestie die voor jou van belang is. Door het bevragen van alle elementen in de kwestie, de betekenissen die eraan gegeven worden, ontdek je vaak dat het je net om iets anders gaat dan wat je aan het begin dacht.
En tot welke nieuwe vragen leidt dit? En welke ideeën, inzichten en antwoorden kom tijdens deze gesprekken tegen? Want je komt van alles tegen, vaak verrassingen, soms nieuwe moeilijkheden, maar altijd ook wijsheid. Die wijsheid maken we expliciet. Zodat je een steeds steviger fundament krijgt waarop je je eigen handelen en denken kunt baseren.

Je gaat na ieder gesprek met een vraag de deur uit. Niet zomaar een vraag, maar een vraag die als katalysator werkt voor je denken tussen de twee sessies in. Door jezelf op deze manier scherp te bevragen neem je je eigen denkpatronen onder de loep. Je neemt een kritische houding aan ten opzichte van je eigen denken. Daardoor leer je niet alleen om te gaan met de kwestie die je nu bezig houdt, maar ontwikkel je ook vaardigheden om toekomstige lastige situaties aan te durven gaan.

Kennismaken

Tijdens het kennismakingsgesprek kun je Ariane vragen stellen over haar aanpak en onderzoeken wat DENKPLAATS voor jou zou kunnen betekenen. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

DENKPLAATS maakt afspraken en offertes op maat.

Interesse?

Neem contact op voor een kenningsmakingsgesprek
ariane@denkplaats.nl

Verhalen uit de praktijk

ervaringen

 

Groeien als persoon

Ariane zorgde ervoor dat ik kon groeien als persoon.

 
 

D. Wijstma

adviseur onderwijs

Lees meer >

Denkplaats

Daagt uit

DENKPLAATS begeleidt jou in het denkonderzoek. Scherpt aan zonder oordeel. Het gedachtengoed is van de klant. DENKPLAATS neemt niet over, maar daagt uit.

Vraagt door

DENKPLAATS staat nieuwsgierig in het leven. Treedt jou met nieuwsgierigheid tegemoet. Wil weten wat je denkt. En wil naar de kern van de zaak. En vraagt dus altijd door.

Is helder

DENKPLAATS is helder. In communicatie, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Omdat denkwerk lastig genoeg kan zijn, moeten de randvoorwaarden glashelder zijn.

Brengt humor in

DENKPLAATS houdt van scherpe humor en lacht veel. Humor schept ruimte, maakt speelsheid in het soms zware denkproces mogelijk.

Biedt garantie

Aan het einde van het traject met DENKPLAATS heb je minstens één vraag gesteld die je (jezelf) nooit eerder gesteld hebt.

Meer informatie ontvangen?

Inzicht krijgen in hoe jij in je organisatie of privésituatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten komt?
Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks cases, achtergronden en inspiratie.Wil je liever op een andere manier contact houden?
Dan kun je je op ieder moment weer uitschrijven.

DENKPLAATS Adrianalaan 101b 3053 MA Rotterdam T (06) 13 12 89 71
ariane@denkplaats.nl Kvk 68110634 BTW-ID NL002022296B04