Vlottrekker van stagnerende samenwerking

zien en pakken
Analytische én creatieve interventies, die ervoor zorgen dat de inhoud van het werk weer voorop komt te staan.

Inhoud

Wat biedt Denkplaats?

Als een samenwerking stagneert, wordt er snel naar de oorzaak gezocht. We zijn allang blij als we een duidelijke oorzaak of schuldige kunnen aanwijzen, dat maakt de boel in ieder geval overzichtelijk. Ik ga niet op zoek naar ‘de’ oorzaak of ‘de’ schuldige, maar kijk naar wat zich tussen mensen afspeelt. Welke elkaar versterkende mechanismen maken dat hier zoveel goede bedoelingen sneuvelen? En hoe kunnen we hier een nieuw perspectief tegenover zetten?

Stagnerende samenwerkingsrelaties betreffen vaak hardnekkige problemen, waar soms al veel extern advieswerk aan besteed is. Vaak betreft dit persoonlijke ‘verbetertrajecten’ die in de praktijk van de samenwerking niet het beloofde resultaat opleveren. Ik kijk naar het systeem als geheel. Hoe reageren mensen op elkaar, welke aannames doen over en weer onzichtbaar hun verlammende werk en welke ongewilde actie- en reactiepatronen zijn er ontstaan? Om vervolgens met zowel analytische én creatieve interventies te komen, die ervoor zorgen dat de inhoud van het werk weer voorop komt te staan en er weer ruimte komt voor voldoeningen en plezier in plaats van strijd en energieverlies.

Aanpak

Hoe pakt Denkplaats dit aan?

Mijn aanpak van stagnerende samenwerkingsrelaties kent een aantal stappen:

  • Na het eerste verkennende gesprek met de opdrachtgever en/of leidinggevende voer ik met alle betrokkenen een individueel gesprek. In deze gesprekken stel ik vooral veel vragen aan betrokkenen; over doelen en taken, over aansturing, over spelrels en het onderlinge samenspel.
  • Vervolgens maak ik een integrale analyse van alles wat mij verteld is: welke thema’s staan centraal, waar zitten belangrijke dilemma’s of verschillen, waar zijn aanknopingspunten te vinden voor verbetering?
  • Deze analyse koppel ik terug, eerst aan de leidinggevende en vervolgens aan het team. Ik toets of de analyse en de aangrijpingspunten voor verbeteringen gedeeld worden. In een gezamenlijk gesprek kunnen we zo nodig de analyse verrijken en de aangrijpingspunten aanvullen.
  • Een vervolgtraject is altijd op maat van wat er aan verbeteropgaven ligt. Soms is dat eens in de zoveel tijd gezamenlijk de voortgang monitoren, soms is het een teamcoachingstraject en soms een of meer individuele begeleidingstrajecten.

Kennismaken

Tijdens het kennismakingsgesprek kun je Ariane vragen stellen over haar aanpak en onderzoeken wat DENKPLAATS voor jou zou kunnen betekenen. Het kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

DENKPLAATS maakt afspraken en offertes op maat.

Interesse?

Neem contact op voor een kenningsmakingsgesprek
ariane@denkplaats.nl

Verhalen uit de praktijk

ervaringen

 

Betrokken, inventief en vakkundig. Dat is Ariane.

Ariane is een gedreven vakvrouw die beschikt over stevige bagage op het gebied van systeemdenken en systemisch interveniëren.

M. Spanjersberg

directeur Ons Werk

Lees meer >
 

'Denkhulp' in reflectievermogen

Denkpatronen zijn doorbroken op een vragende, prikkelende, confronterende en altijd respectvolle wijze

W. Tollenaar

directeur Fantaziehuis, Utrecht

Lees meer >

Denkplaats

Daagt uit

DENKPLAATS begeleidt jou in het denkonderzoek. Scherpt aan zonder oordeel. Het gedachtengoed is van de klant. DENKPLAATS neemt niet over, maar daagt uit.

Vraagt door

DENKPLAATS staat nieuwsgierig in het leven. Treedt jou met nieuwsgierigheid tegemoet. Wil weten wat je denkt. En wil naar de kern van de zaak. En vraagt dus altijd door.

Is helder

DENKPLAATS is helder. In communicatie, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Omdat denkwerk lastig genoeg kan zijn, moeten de randvoorwaarden glashelder zijn.

Brengt humor in

DENKPLAATS houdt van scherpe humor en lacht veel. Humor schept ruimte, maakt speelsheid in het soms zware denkproces mogelijk.

Biedt garantie

Aan het einde van het traject met DENKPLAATS heb je minstens één vraag gesteld die je (jezelf) nooit eerder gesteld hebt.

Meer informatie ontvangen?

Inzicht krijgen in hoe jij in je organisatie of privésituatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten komt?
Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks cases, achtergronden en inspiratie.Wil je liever op een andere manier contact houden?
Dan kun je je op ieder moment weer uitschrijven.

DENKPLAATS Adrianalaan 101b 3053 MA Rotterdam T (06) 13 12 89 71
ariane@denkplaats.nl Kvk 68110634 BTW-ID NL002022296B04