Denksessie Ethisch Dilemma Wikken en wegen

wikken en wegen
Voor een ieder die geconfronteerd wordt met de morele vraag: “Hoe te handelen?”

Inhoud

Wat biedt Denkplaats?

In WIKKEN EN WEGEN onderzoeken we gezamenlijk een ethisch dilemma. Door analyse van een concrete casus leren betrokkenen hun afwegingen en uitgangspunten beter kennen.

WIKKEN EN WEGEN richt zich, in de praktijk, vooral op ethische commissies, zorginstellingen, (groepen binnen) organisaties die lastige morele afwegingen moeten maken.

DENKPLAATS begeleidt de deelnemers in het onderzoeken van een ethisch dilemma. WIKKEN EN WEGEN kent een vaste structuur om in kwesties waarin het juist handelen niet zomaar te bepalen is, tot een weloverwogen beslissing te komen. Het gaat niet om discussie of debat. Gelijk hebben en het beter weten zijn niet aan de orde. Het oordeel over wat juist is wordt uitgesteld tot alle belangen, argumenten en mogelijkheden tegen het licht zijn gehouden. Het beraad is pas afgerond als je je keuze echt kunt verantwoorden.

WIKKEN EN WEGEN geeft zowel inhoudelijk resultaat in een vaak ingewikkelde casus, als inzicht in onderliggende waarden en normen van alle betrokkenen. Dit versterkt de gezamenlijke uitgangspunten en maakt mogelijke verschillen inzichtelijk.

Aanpak

Hoe pakt Denkplaats dit aan?

In het inhoudelijke voorgesprek met opdrachtgever wordt het dilemma in kaart gebracht.
In de groepssessie wordt het dilemma onderzocht en werken we toe naar een standpunt dat voor de deelnemers te verantwoorden is. Na afloop vindt er een schriftelijke terugkoppeling aan de opdrachtgever plaats. Indien gewenst kan dit ook live worden toegelicht en doorgesproken.

Kennismaken

WIKKEN EN WEGEN omvat een inhoudelijk voorgesprek met de opdrachtgever, een groepssessie van maximaal drie uur en een schriftelijke terugkoppeling aan de opdrachtgever.

DENKPLAATS maakt afspraken en offertes op maat.

Interesse?

Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek
ariane@denkplaats.nl

Verhalen uit de praktijk

ervaringen

 

Mooie methode om samen op onderzoek uit te gaan

Ariane begeleidt zeer professioneel en prettig.


Organisatie uit Rotterdam

 

Lees meer >

Denkplaats

Daagt uit

DENKPLAATS begeleidt jou in het denkonderzoek. Scherpt aan zonder oordeel. Het gedachtengoed is van de klant. DENKPLAATS neemt niet over, maar daagt uit.

Vraagt door

DENKPLAATS staat nieuwsgierig in het leven. Treedt jou met nieuwsgierigheid tegemoet. Wil weten wat je denkt. En wil naar de kern van de zaak. En vraagt dus altijd door.

Is helder

DENKPLAATS is helder. In communicatie, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Omdat denkwerk lastig genoeg kan zijn, moeten de randvoorwaarden glashelder zijn.

Brengt humor in

DENKPLAATS houdt van scherpe humor en lacht veel. Humor schept ruimte, maakt speelsheid in het soms zware denkproces mogelijk.

Biedt garantie

Aan het einde van het traject met DENKPLAATS heb je minstens één vraag gesteld die je (jezelf) nooit eerder gesteld hebt.

Meer informatie ontvangen?

Inzicht krijgen in hoe jij in je organisatie of privésituatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten komt?
Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks cases, achtergronden en inspiratie.Wil je liever op een andere manier contact houden?
Dan kun je je op ieder moment weer uitschrijven.

DENKPLAATS Adrianalaan 101b 3053 MA Rotterdam T (06) 13 12 89 71
ariane@denkplaats.nl Kvk 68110634 BTW-ID NL002022296B04