Denkplaats voor organisaties

Denkplaats

Partner in denkonderzoek

Ik ben Ariane van Heijningen, eigenaar van bureau DENKPLAATS.
DENKPLAATS helpt managementteams van organisaties complexe vraagstukken te ontrafelen en om te zetten in succesvol beleid. Ik voorzie hen van ontregelende vragen en nieuwe denkvaardigheden die leiden tot zelfinzicht, glasheldere overtuigingen en bijbehorende aanpak. Hierbij stimuleer ik hun eigen denkkracht en dialoogvaardigheden zodat continue visieontwikkeling plaats vindt vanuit het hart van de organisatie.

Resultaat is op korte termijn een goed doordacht en breed gedragen beleid. Op langere termijn bouwt een organisatie met mijn interventies een cultuur op waarin leidinggevenden en professionals elkaars kritische gesprekspartner durven en kunnen zijn.

Wat voor soort vragen kunnen met behulp van DENKPLAATS worden onderzocht? Vragen waarop een antwoord uit een woordenboek of gebruiksaanwijzing niet volstaat. Vragen waarop niet één duidelijk of goed antwoord bestaat, en waarop het antwoord dus zelf gezocht, gevonden en verantwoord moet worden.

Een voorbeeld van dit soort vragen zijn:
  • Wat is voor ons kwaliteit?
  • In hoeverre ben je als team verantwoordelijk voor de prestaties van één teamlid?
  • Wat betekent klantgerichtheid voor ons?
  • Hoeveel flexibiliteit mag je van medewerkers verwachten?
  • Wat betekent het om professional te zijn in onze organisatie?
  • Mag ik aan de beslissing van de cliënt meewerken als hij daarvan schade ondervindt?
  • Welke waarden zijn voor onze organisatie doorslaggevend?

Diensten

Wat biedt Denkplaats?

DENKPLAATS heeft een aantal diensten op een rij gezet. Dit is niet meer en niet minder dan een indicatie van de mogelijkheden.
DENKPLAATS is er voor organisaties die durven denken. Klanten mogen deze houding ook van DENKPLAATS verwachten. In overleg is er dus alle ruimte om samen te zoeken naar wat bij jullie organisatie past.

Denktraject visieontwikkeling

Zien en pakken

Wat is je visie als organisatie? Waarvoor ben je er? Waar wil je naartoe? Wat zijn onze belangrijkste waarden? Welke beloften willen wij maken?

ZIEN EN PAKKEN is een begeleidingstraject met meerdere denksessies en workshops. Het is een volledige begeleiding van vraag naar visie.

Lees meer >

Denksessie van een groep

Samen denken

Wat is leiderschap? Wat kun je van een team verwachten? Wat betekent je verantwoordelijkheid nemen? Stimuleert een hogere werkdruk creativiteit? Wanneer ben je een specialist?

In SAMEN DENKEN gaan we in een groepssetting aan de slag met een vraag die voor de organisatie van belang is. Deze vraag wordt gezamenlijk bepaald en systematisch onderzocht.

Lees meer >

Denksessie Ethisch Dilemma

Wikken en wegen

Welk belang telt het zwaarst? Moet ik de familie inlichten ook al heb ik geheimhouding met de patiënt afgesproken? Wanneer stel ik als arbo arts het belang van de werkgever boven die van de werknemer? Mag ik mezelf in veiligheid brengen als dat de veiligheid van anderen ondermijnt?

In WIKKEN EN WEGEN onderzoeken we gezamenlijk een ethisch dilemma. Door analyse van een concrete casus leren betrokkenen hun afwegingen en uitgangspunten beter kennen.

Lees meer >

Individuele denksessie

Op zoek naar de vraag

Wat voor docent wil ik zijn? Kan ik de uitzonderingspositie van deze medewerker verantwoorden? Wanneer is mijn inzet voldoende? Is vertrouwen noodzakelijk tussen collega’s? Hoe geef ik invulling aan klantgerichtheid?

In OP ZOEK NAAR DE VRAAG gaan we op zoek naar de rand van jouw weten. Want daar waar je het niet meer weet, is er ruimte voor ontwikkeling. Welke vraag stimuleert jouw denken?

Lees meer >

Meer informatie?

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek
ariane@denkplaats.nl

DENKPLAATS verbindt zich graag langere tijd aan een organisatie. Op die manier ontwikkel je niet alleen een visie op de kwestie die nu speelt, maar wordt ook de houding van de leden van de organisatie gestimuleerd. En dat leidt weer tot een leergierige organisatiecultuur. Met mensen die echt durven denken, de denkkracht die jouw organisatie verder brengt.

Verhalen uit de praktijk

ervaringen met Denkplaats

 

'Denkhulp' in reflectievermogen

Denkpatronen zijn doorbroken op een vragende, prikkelende, confronterende en altijd respectvolle wijze

W. Tollenaar

Directeur Fantaziehuis, Utrecht

Lees meer >

Denkplaats

Daagt uit

DENKPLAATS begeleidt jou in het denkonderzoek. Scherpt aan zonder oordeel. Het gedachtengoed is van de klant. DENKPLAATS neemt niet over, maar daagt uit.

Vraagt door

DENKPLAATS staat nieuwsgierig in het leven. Treedt jou met nieuwsgierigheid tegemoet. Wil weten wat je denkt. En wil naar de kern van de zaak. En vraagt dus altijd door.

Is helder

DENKPLAATS is helder. In communicatie, in prijs, in vormgeving en in afspraken. Omdat denkwerk lastig genoeg kan zijn, moeten de randvoorwaarden glashelder zijn.

Brengt humor in

DENKPLAATS houdt van scherpe humor en lacht veel. Humor schept ruimte, maakt speelsheid in het soms zware denkproces mogelijk.

Biedt garantie

Aan het einde van het traject met DENKPLAATS heb je minstens één vraag gesteld die je (jezelf) nooit eerder gesteld hebt.

Meer informatie ontvangen?

Inzicht krijgen in hoe jij in je organisatie of privésituatie tot heldere inzichten en bezielde besluiten komt?
Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang maandelijks cases, achtergronden en inspiratie.Wil je liever op een andere manier contact houden?
Dan kun je je op ieder moment weer uitschrijven.

DENKPLAATS Adrianalaan 101b 3053 MA Rotterdam T (06) 13 12 89 71
ariane@denkplaats.nl Kvk 68110634 BTW-ID NL002022296B04